Populacja niedźwiedzi w Polsce – zagrożenie czy odradzanie gatunku?

Instytucje zajmujące się ochroną i zabezpieczaniem gatunków zagrożonych dokładnie monitorują populację niedźwiedzi na terenie Polski. Wielokrotnie podejmują się próby zwiększenia ich liczby, jednak ile faktycznie tych zwierząt obecnie przebywa na naszym terenie? Liczba niedźwiedzi i czynniki wpływające na jej zwiększenie czy zmniejszenie to tematy gorąco omawiane w kontekście ochrony przyrody. Zapoznajmy się z ewolucją ich obecności na przestrzeni lat oraz dzisiejszą sytuacją.

Niedźwiedzie, te majestatyczne stworzenia, można spotkać przede wszystkim w Bieszczadach, Tatrach oraz Beskidzie Żywieckim. To właśnie tam znajdują się obszary, które stanowią miejsce stałego rozmnażania tych zwierząt. Szacunki mówią, że liczba niedźwiedzi na terenie Polski może wynosić nawet 150 osobników, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z poprzednimi latami. Niegdyś te zwierzęta były powszechne na terenach całej Europy, ale po drugiej wojnie światowej ich populacja w Polsce została niemalże całkowicie zlikwidowana, pozostawiając jedynie 14 osobników.

Spadek populacji był głównie spowodowany polowaniami na te zwierzęta, które były prowadzone w celu zdobycia ich cennego futra i mięsa. Były także tępione jako zemsta za straty w rolnictwie – niszczenie upraw czy zabijanie trzody chlewnej. Warto pamiętać, że niedźwiedzie potrzebują dużej ilości terenów zielonych do życia, pełnych źródeł pożywienia. Ludzka ekspansja i zajmowanie lasów drastycznie ograniczyło przestrzeń, którą mogą te zwierzęta swobodnie wykorzystać, co bezpośrednio wpływa na ich liczbę.

Liczebność niedźwiedzi jest mocno uzależniona od wielu czynników. Na przykład, w 2007 roku w Polsce stwierdzono obecność 95 niedźwiedzi, a w 2010 roku liczba ta wzrosła do ponad 100 osobników. Od tamtego czasu obserwuje się stopniowe odrodzenie się tego gatunku, a obecna sytuacja wydaje się stabilna. Ważne jest jednak podkreślenie, że polskie niedźwiedzie stanowią część większej karpackiej populacji, która obejmuje tereny Słowacji, Ukrainy, Czech, Rumunii i Serbii. Cała ta populacja składa się z około 8000 osobników, co oznacza, że 150 niedźwiedzi w Polsce to tylko niewielki procent całkowitej liczby.