Nowe standardy w oznakowaniu pacjentów w szpitalach – wejście w życie rozporządzenia opóźnione

Początkowo terminem wejścia w życie nowego rozporządzenia ministra zdrowia, które dotyczy sposobu oznakowania pacjentów w szpitalach, był 6 marca. Niestety, data ta uległa znacznemu przesunięciu.

Rozporządzenie to, które pierwotnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw 14 lutego, nosi nazwę „w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku”. Celem wprowadzenia tych zmian jest ułatwienie procesu identyfikacji pacjentów przed podjęciem jakiejkolwiek interwencji medycznej.

Ministerstwo zdrowia uzasadnia konieczność wprowadzenia tych nowych regulacji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Wszystko za sprawą obowiązku dostarczania znaków identyfikacyjnych dla wszystkich pacjentów przyjmowanych do szpitala. Dzięki temu możliwe będzie szybkie i prawidłowe potwierdzenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem mu świadczenia zdrowotnego. Taka procedura ma na celu ograniczenie ryzyka ewentualnych pomyłek. Wszystkie interwencje medyczne powinny być poprzedzone odczytaniem informacji zakodowanej na opasce pacjenta – to główne założenie nowych przepisów.

Choć zgodnie z początkowymi założeniami, rozporządzenie miało zacząć obowiązywać już 6 marca, informacje dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji wskazują, że nadal znajduje się ono na etapie konsultacji publicznych. Aktualnie nie jest znany ostateczny termin jego ogłoszenia i wejścia w życie.