Jaki los czeka kredytobiorców?

Raty kredytów zależą między innymi od stóp procentowych, które ustala Rada Polityki Pieniężnej. Ściśle wiążą się z wielkości wskaźnika WIBOR. Jak wskazują liczne dane statystyczne, wskaźnik WIBOR jest aktualnie na najwyższym poziomie od ostatnich 20 lat.

Co to jest wskaźnik WIBOR?

Od wielkości wskaźnika WIBOR zależy cały polski system finansowy. To wielkość tego wskaźnika wpływa na stawkę oprocentowania na pożyczki, które banki zgadzają się udzielać między sobą. Dodatkowo, jak się okazuje, WIBOR w sposób bezpośredni wpływa również na życie każdego Polaka. Zmiany poziomu WIBOR mogą w znaczny sposób wpłynąć na wzrost lub obniżenie rat kredytu hipotecznego. Posiadacze kredytów mimo, że w październiku RPP nie podniosła po raz kolejny podniesienia stóp procentowych nie mogą odetchnąć z ulgą. Kolejne dni i miesiące mogą sprawić, ze wysokość rat kredytów znów wzrosną. Obecnie WIBOR jest na poziomie 7,40 proc. i aktualnie wynosi więcej niż stopa referencyjna NBP. WIBOR 3M to sposób na przewidywanie, w jaki sposób stopy procentowe będą się kształtować przez najbliższe 3 miesiące, zaś WIBOR 6M – pozwala oszacować wielkości na najbliższe 6 miesięcy.

Jaka jest zależność między wielkością WIBOR a ratą kredytu hipotecznego?

Jak wskazują specjaliści, jeśli umowa kredytowa z bankiem, w którym kredytobiorca ubiega się o kredyt jest sporządzona w oparciu o WIBOR 3M, to bank jest obowiązany do sprawdzania jego wielkości raz na trzy miesiące (w przypadku WIBOR 6M – wielkość WIBORu bank sprawdza co 6 miesięcy). W oparciu o uzyskane dane aktualizuje bieżące oprocentowanie zaciągniętego kredytu. Stąd tez pojawiające się podwyżki rat kredytów w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Aktualizacja oprocentowania bankowego następuje w różnych terminach. Najczęściej są to trzy miesiące od momentu uruchomienia kredytu, albo w końcówkach poszczególnych miesięcy. Specjaliści wskazują, że aktualnie RPP oczekuje na projekcję poziomu inflacji, bowiem w zależności od przewidywań co do poziomu inflacji. W momencie, kiedy okaże się, że inflacja przestaje rosnąć i nie są już potrzebne kolejne podwyżki, wartość WIBOR może wtedy spaść.