Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i jaki mają wpływ na przyszłą emeryturę?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który z założenia ma stanowić swoistą pomoc w pozyskaniu dodatkowej emerytury. W praktyce wygląda to tak, że dany pracodawca podpisuje stosowną umowę z wybraną przez siebie instytucją finansową, która jest uprawniona do prowadzenia PPK. Co miesiąc na indywidualny rachunek pracownika wpływają wpłaty z dwóch źródeł: od samego pracownika oraz od pracodawcy.

Czy działanie PPK reguluje ustawa?

Polski prawodawca wprowadził ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dnia 22 marca 2019 r.. Dokument ten stanowi źródło niezbędnej wiedzy. Jakie informacje możemy z niego uzyskać? Przede wszystkim czym jest PPK. Dowiemy się również jak i z kim powinna zostać zawarta umowa dotycząca zarządzania i prowadzenia PPK. Uzyskamy informację kto i w jakiej wysokości wnosi wpłaty na indywidualne konta pracownicze. Dokument reguluje również obowiązki leżące po stronie instytucji finansowych. Informuje nas o kosztach zarządzania oraz jednostkach sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem PPK. Cały program stworzono tak, aby każdy zainteresowany pracownik korzystał z gromadzonych oszczędności jak z dodatkowej, co miesiąc wypłacanej emerytury. Jak wskazują specjaliści, zgromadzone środki można wypłacić w każdej chwili. Należy jednak podkreślić przy tym, że trzeba wówczas liczyć się z tym, że wypłacana kwota zostanie pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych, dopłaty państwa oraz 30% wpłat dokonywanych przez pracownika.

Kiedy najlepiej wypłacić zgromadzone środki?

Wskazuje się, że najkorzystniej jest wypłacić środki, które zgromadziliśmy dopiero po ukończeniu 60. roku życia. Jednorazowo opłaca się wypłacić wtedy max 25% zgromadzonej kwoty, pozostałe zaś środki otrzymywać w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Innym opłacalnym sposobem jest też podzielenie zgromadzonych środków na równe comiesięczne wypłaty i cieszyć się każdego miesiąca dodatkowymi środkami finansowymi do wykorzystania na dowolny cel. Ostateczna wysokość dodatkowej emerytury będzie uzależniona przede wszystkim od długości uczestnictwa w programie PPK.