Grzyby i mitologia naukowa: Rozważania na temat ich klasyfikacji biologicznej i roli w ekosystemie

W świecie nauki istnieje wiele nieprecyzyjności i nieporozumień, które otaczają grzyby. Często są one błędnie traktowane, opisane na podstawie niezgodnych z prawdą informacji czy też potraktowane jako zwykłe produkty ziemi lub drzew, które pojawiły się niespodziewanie. Takie stereotypowe myślenie o grzybach jest nadal powszechne nawet w świecie akademickim.

Przez wiele lat, grzyby były uznawane za specyficzny rodzaj roślin, pomimo faktu, że brakuje im chlorofilu – podstawowego pigmentu odpowiedzialnego za fotosyntezę roślin. Ta mylna klasyfikacja przypuszczalnie przyczyniła się do umieszczenia studiów nad grzybami – mykologii, jako części botaniki na wielu uczelniach wyższych.

W rzeczywistości, grzyby stanowią jednak osobne, potężne królestwo organizmów żywych. Szacuje się, że istnieje około 100 tysięcy gatunków grzybów, chociaż niektórzy naukowcy z dziedziny oceanografii i tropikalnej botaniki twierdzą, że może ich być nawet do 2 milionów. Grzyby odgrywają kluczową rolę jako główni reducenci w biosferze, co jest często pomijane lub niezauważane.

Bieżące badania naukowe skupiają się na grzybach, które w swojej komórce zawierają glukany – polimery glukozy podobne do celulozy, ale amorficzne, oraz chitynę, czyli główny składnik komórki grzyba. Takie grzyby to m.in. skoczkowce, sprzężniaki, workowce, podstawczaki i grzyby mitosporowe. Organizmy zawierające glukany i celulozę zamiast chityny zostały przeniesione do innych królestw.

Najbardziej fascynującym jest fakt, że badania biochemiczne wykazały bliższe pokrewieństwo między królestwem grzybów a królestwem zwierząt niż roślin. Grzyby wyewoluowały jako zupełnie odrębne organizmy około 700 milionów lat temu, co sugeruje, że mogły być jednymi z pierwszych organizmów eukariotycznych. Niektóre hipotezy wręcz sugerują, że Metazoa (organizmy wielokomórkowe) mogły wyewoluować od wspólnych przodków z grzybami.