Polacy zwracają szczególną uwagę na wartości rodzinne, przyjaźń jest mniej istotna

W polskim społeczeństwie najbardziej ceniona jest harmonia w rodzinie, stanowiąca dla wielu podstawę codziennego życia. Pomimo różnych kulturowych trendów obserwowanych na Zachodzie, Polacy nie zmieniają swojego podejścia do wartości rodzinnych. Women (86%) częściej niż men (74%) podkreślają rodzinę jako klucz do codziennego życia. Za tą wartością następuje zdrowie i spokój.

Zgodnie z raportem CBOS „Rodzina – jej znaczenie i rozumienie”, Polacy są narodem bardzo zorientowanym na rodzinę. Zrozumienie i docenienie rodziny ma ogromne znaczenie dla naszego społeczeństwa, niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Niemniej jednak, wielu ludzi obawia się formalnego związku z obawą przed ewentualnym niepowodzeniem zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Rodzina jest jednak dla Polaków bezpieczną przystanią, która gwarantuje szczęście.

Oprócz szczęścia rodzinnego, Polacy cenią sobie zdrowie i spokój. Dopiero po tych wartościach znajduje się miejsce na przyjaźń, która jest dla nas na czwartym miejscu. Ankietowani uważają, że bycie w rodzinie ma swoje plusy i minusy. Rodzina może ograniczać wolność wyboru, kariery czy sukcesu materialnego, ale te obawy są zazwyczaj nieuzasadnione. Posiadanie rodziny często kojarzy się z sukcesem życiowym, a jej brak – z porażką.

Wartość rodziny wzrasta wraz z wykształceniem respondentów. Najczęściej podkreślają jej znaczenie gospodynie domowe (97%), kadra kierownicza, specjaliści wyższego i średniego szczebla oraz pracownicy administracyjno-biurowi (85%). Mniej wartością rodzinną przejmują się mieszkańcy dużych miast (68%), osoby o najwyższych dochodach per capita (74%) i respondenci najczęściej praktykujący lub niepraktykujący religijnie (72%). Wśród grup społeczno-zawodowych, najmniej dbają o rodzinę bezrobotni (56%) i robotnicy niewykwalifikowani (67%).