Odkrywając tajemnice największego członka świata ptaków – Strusia czerwonoskórego

Struś czerwonoskóry, będący najbardziej rozpoznawalnym i najcięższym reprezentantem rodzaju ptaków na naszej planecie, przez wieki wzbudzał ciekawość ludzi zarówno pod względem jego unikalnych cech, jak i potencjału ekonomicznego. Jego pióra, jaja i mięso są cenne dla wielu branż, co więcej na kontynencie afrykańskim strusie stają się często uczestnikami niecodziennych wyścigów. Mimo że jest on częstym gościem w kulturze masowej, rzeczywistość jego życia odbiega od stereotypowego obrazu – ptaka chowającego głowę w piasek.

Na globalną skalę możemy wyróżnić dwa gatunki strusi. Struś czerwonoskóry, znany również jako „Struthio camelus”, jest bardziej powszechny i uznawany. Drugi to struś szaroskóry, czyli „Struthio molybdophanes”, który jest rodzimym mieszkańcem tylko Rogu Afryki. W przeciwieństwie do większości ptaków, gatunki te są klasyfikowane na podstawie koloru skóry, co stanowi rzadkie kryterium wśród ludzi. Dzięki temu można rozróżnić podgatunki strusia.

Wyróżniają się tu przede wszystkim strusie masajskie, reprezentowane przez podgatunek „S.c. massaicus”, które charakteryzują się czerwienieniem jedynie podczas sezonu godowego. Kolejnym podgatunkiem, które warto zauważyć, są strusie brązowosterne („S.c. australis”), u których w okresie godów intensywnym odcieniom czerwieni ulega nie tylko szyja, ale także głowa i nogi.