O klimatycznych funkcjach lasów w świetle globalnego ocieplenia

W ślad za popularnością lektur dotyczących problemu globalnego ocieplenia, takich jak „Niewygodna prawda” Ala Gore’a – byłe wiceprezydenta USA i laureata Pokojowej Nagrody Nobla, polski rynek księgarski obogacił się o kolejną publikację na ten temat. Nowa książka dr Witolda Lenarta zatytułowana „Pod kloszem czyli prognoza pogody” stanowi istotne źródło informacji na ten gorący temat.

Hipoteza autora mówi, że tam gdzie występują lasy, nie ma miejsca na skrajne warunki termiczne i wilgotnościowe. W swojej książce zawarł on ogromną ilość informacji na ten temat, przedstawionych w sposób atrakcyjny i dobrze posortowany. Książka umieszczona jest na trzech płytach CD, w tym dwie zawierają 12 filmów. Publikacja ta może okazać się przydatna zarówno dla specjalistów zajmujących się problemem globalnego ocieplenia Ziemi, jak i dla osób prywatnie zainteresowanych tą kwestią. Wiedza wyniesiona z tej książki będzie również cenna dla leśników, ze względu na wiele powiązań między lasem a klimatem.

Dr W. Lenart jako autor książki wyznaje, że jego celem jest uświadamianie czytelnikom, iż problem globalnego ocieplenia jest realny i nie budzi wątpliwości naukowców. Wskaźniki temperatury są jednoznaczne – średnia temperatura oscyluje wokół 13 stopni C, a zamiast zimy mamy przedwiośnie. Autor jest przekonany, że ktoś, kto neguje dowody ocieplenia, ignoruje wyniki pomiarów termometru. Dr Lenart, pełniący funkcję wicedyrektora Centrum Badań nad Środowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego, podkreśla, że za ociepleniem stoi prawdopodobnie emisja gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.

Książka dr. Lenarta podkreśla, że postępujące ocieplenie stanowi zagrożenie dla naszej planety i jej mieszkańców. W związku z tym, powinniśmy podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie temu procesowi. Książka zawiera także praktyczne porady dotyczące działań, które każdy z nas oraz władze i różne instytucje mogą podjąć w celu ochrony środowiska.

Publikacja stara się wypełnić lukę edukacyjną dotyczącą globalnego ocieplenia. Znajduje się tam wiele fundamentalnych nieporozumień i brak rzetelnej informacji. Wśród załączonych do publikacji materiałów znajdują się m.in.: oficjalny zapis Ramowej Konwencji Klimatycznej ONZ, „Przewodnik po polityce klimatycznej dla przedsiębiorstwa”, Raport o emisji gazów cieplarnianych Ministerstwa Środowiska z 2006 roku, a także „Polityka klimatyczna Polski do roku 2020 ze strategią redukcji emisji gazów cieplarnianych”.

W ramach omawianej polityki klimatycznej, wyróżnione są zadania dla leśnictwa. Aby zminimalizować efekty cieplarniane, leśnicy powinni chronić lasy przed naturalnymi zagrożeniami, takimi jak pożary czy gradacje owadów. Powinni również uwzględniać rosnące pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy. W dokumencie podkreśla się istotność rozszerzenia powierzchni leśnej jako czynnika łagodzącego procesy związane z wymianą pary wodnej i wpływające na zmiany klimatyczne.