Kleszczowe zapalenie mózgu – pełne rozeznanie choroby: definicja, powody, symptomy, terapia i szczepionki

Zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze to wirusowa dolegliwość uderzająca w centralny układ nerwowy. Przejawia się poprzez symptomy zapalne dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych lub samego mózgu. Nieleczone, często prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń neurologicznych. Czy istnieje skuteczna metoda immunizacji przeciwko tej chorobie? Kiedy powinniśmy podjąć decyzję o zaszczepieniu?

Zapalenie mózgu wynikłe wskutek ugryzienia przez kleszcza (KZM) to jedna z licznych chorób przenoszonych przez te pasożyty. Choroba spowodowana jest przez wirusy zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze (ang. Tick-borne encephalitis virus, TBEV), co odróżnia ją od boreliozy – choroby wywołanej przez bakterię Borrelia burgdorferi.

Wirusy zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze są tzw. wirusami neurotropowymi. Nosicielami tych wirusów są kleszcze występujące w Europie Środkowej, Wschodniej oraz na południu Rosji. W Polsce, kleszcze te spotyka się głównie w północno-wschodniej części kraju, konkretnie w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim.

W przypadku KZM, dolegliwość ta dotyka przede wszystkim centralny układ nerwowy, a najbardziej jest to odczuwalne w obszarze mózgu. Oprócz człowieka, wirus jest również zakaźny dla niektórych gatunków zwierząt. Warto jednak podkreślić, że zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze u jednego z pacjentów nie jest zaraźliwe dla innych ludzi. Najczęściej do zakażenia dochodzi poprzez ugryzienie kleszcza nosiciela wirusa. Znacznie rzadziej zakażenie następuje przez spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mleko od chorej krowy. Okres inkubacji wirusa wynosi od 7 do 14 dni od momentu przeniknięcia do organizmu człowieka.

Inne nazwy KZM to środkowoeuropejskie zapalenie mózgu lub wczesnoletnie zapalenie mózgu.