Choroby cywilizacyjne: Jakie są, jakie są ich przyczyny i jak im zapobiegać?

Zjawisko nazywane chorobami cywilizacyjnymi jest coraz bardziej powszechne ze względu na stały rozwój społeczeństwa, który prowadzi do zmiany stylu życia, dużego zanieczyszczenia środowiska oraz zwiększenia konsumpcji przetworzonej żywności. W tym artykule wyjaśniamy, czym są te schorzenia, jak skutecznie przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym i czy istnieje możliwość ich uniknięcia?

Termin choroby cywilizacyjne, nazywane też chorobami społecznymi lub chorobami XXI wieku, odnosi się do wielu schorzeń wynikających z procesu nowoczesnego rozwoju społeczeństwa i dynamicznej zmiany stylu życia. Najbardziej powszechnymi przykładami są otyłość, cukrzyca, zawał serca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, nerwica i depresja.

Coraz szybsze tempo zmian społecznych prowadzi do częstszego występowania tych schorzeń. Zostało to zaobserwowane w szczególności w społeczeństwach o wysokim poziomie rozwoju. Choroby cywilizacyjne często klasyfikowane są jako choroby przewlekłe.

Ważne jest, aby pamiętać, że choroby cywilizacyjne różnią się od chorób zakaźnych. Chociaż zarówno wirusy, jak i bakterie są patogenami obecnymi w środowisku, choroby cywilizacyjne wynikają z powolnych zmian w organizmie spowodowanych przez czynniki obiektywne.

Choroby cywilizacyjne to skomplikowane dolegliwości wpływające na różne systemy w naszym ciele i mogą dotknąć każdego z nas – dorosłych, osób starszych i dzieci. Statystyki pokazują, że osoby starsze najczęściej cierpią na te schorzenia, co jest związane głównie z nagromadzeniem zmian w organizmie z upływem czasu.

Główne przyczyny chorób cywilizacyjnych to brak aktywności fizycznej, obecność wielu zanieczyszczeń w powietrzu takich jak dym papierosowy, spaliny, tlenki węgla, siarki, azotu czy freonów, niewłaściwa dieta oparta na bardzo przetworzonej żywności (fast foodach, słodyczach) oraz niezrównoważona, nadużywanie używek (na przykład nadmierna konsumpcja alkoholu, palenie papierosów) oraz czynniki genetyczne, które są odpowiedzialne za 12 do nawet 20% przypadków. Jest oczywiste, że ryzyko chorób cywilizacyjnych jest typowe dla społeczeństw rozwiniętych, gdzie automatyzacja i szybkie tempo życia sprawiają, że łatwo zapominamy o ważności aktywności fizycznej oraz zdrowego, zbilansowanego odżywiania.